Corioliseffekten
Corioliseffekten
En effekt av jordrotasjonen er at vinder og havstrømmer bøyes av, altså corioliseffekten. Alt som beveger seg i nord-sør retning vil bøyes av, luftstrømmer og havstrømmer. På den nordlige halvkule trekkes nordgående bevegelser mot øst, mens de sydgående dreies mot vest. På den sørlige halvkule vil det hele gå omvendt. Hva skyldes egentlig dette?
Jorda roterer mot øst rundt en tenkt akse gjennom polpunktene. Ved aksens 'gjennomgangspunkter' på Nord- og Sydpolen vil rotasjonshastigheten være tilnærmet null. Jo lenger vi beveger oss mot ekvator, jo høyere vil rotasjonshastigheten måtte bli. Tenk deg jordas tykkelse ved ekvator. Et punkt ved ekvator må bevege seg svært mye raskere enn et punkt nærmere en av polene for å komme 360 grader rundt på samme tid. Dersom vi tenker oss en diger kanon plassert på ekvator, og vi fyrer av en kule mot f.eks. Nordpolen, vil følgende skje:
I det kanonkula skytes ut av løpet, har den en hastighet i tillegg til skyteretningen rett nordover. Kula beveger seg nemlig østover i samme hastighet som bakkeoverflaten kanonen er plassert på. Denne hastigheten beholder kula på vegen nordover. Poenget her er at etter hvert som kula beveger seg mot høyere breddegrader, passerer den gradvis områder på jordoverflaten som har en stadig lavere rotasjonshastighet. Dermed vil kula gradvis få en større hastighet fra vest mot øst enn bakken under. Resultatet blir at den tilsynelatende 'driver av' mot øst, dvs. til høyre, i forhold til den rette linja den skulle ha fulgt om jorda hadde stått stille.
Dersom vi gjør det motsatte, plasserer kanonen på Nordpolen og skyter rett mot ekvator, vil vi se det omvendte. Kula vil komme fra et område med ubetydelig rotasjonshastighet, og bevege seg over omåder der bakken har en stadig høyere hastighet i østlig retning enn kula selv, og den vil 'trekkes' mot vest, altså mot høyre.
Hva vil skje på den sydlige halvkula? Tegn og forklar!

Hjem til skolesiden...