Sola som Energikilde

sunhotCLR.gif - 7680 Bytes
arro7s1trans.gif - 1358 Bytes

1. Den primære energikilden på jorda, og gjennom fotosyntesen, kilden til liv.
2. Påvirker klimaet - sirkulasjonen i atmosfæren, havstrømmer, type og mengde nedbør samt temperaturer generelt

arro7s1trans.gif - 1358 Bytes

Innkommende, kortbølget stråling.
Mengde motatt stråling avhenger av:

arro7s1trans.gif - 1358 Bytes
Solintensitet!
Varierer i hht. solflekkaktiviteten, men er relativt konstant. Påvirker primært langsiktige klimaendringer
arro7s1trans.gif - 1358 Bytes
Avstand fra solen!
Den eksentriske jordbanen rundt solen kan forårsake 6% forskjell i solintensiteten
arro7s1trans.gif - 1358 Bytes
Solhøyde!
Betydning for distansen solstrålene må reise gjennom atmosfæren, og størrelsen på arealet samme strålemengde blir spredt over
arro7s1trans.gif - 1358 Bytes
Daglengde!
Jordaksens vinkel i forhold til sola (23,5 gr.) gir store årlige variasjoner i innstrålt energi jo lenger nord og sør vi kommer fra ekvator